Tỉ lệ xuất cư của một nước hay một vùng lãnh thổ tăng do tác động của nhân tố nào dưới đây?


Câu 60888 Vận dụng

Tỉ lệ xuất cư của một nước hay một vùng lãnh thổ tăng do tác động của nhân tố nào dưới đây?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Chú ý cụm từ “tỉ lệ xuất cư” và các nhân tố ảnh hưởng đến xuất cư.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.