Việt Nam có tỷ suất sinh là 19‰  và tỉ suất tử là 6‰, vậy tỷ suất gia tăng tự nhiên là:


Câu 60892 Vận dụng

Việt Nam có tỷ suất sinh là 19‰  và tỉ suất tử là 6‰, vậy tỷ suất gia tăng tự nhiên là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Liên hệ kiến thức dân số, cách tính tỷ suất gia tăng tự nhiên.

Tg = (S – T) / 100% (trong đó, Tg là tỷ suất gia tăng tự nhiên, S là tỷ suất sinh, T là tỷ suất tử).

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.