Tại sao tỉ trọng dân cư của một số châu lục giảm?


Câu 60902 Vận dụng

Tại sao tỉ trọng dân cư của một số châu lục giảm?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Liên hệ kiến thức dân số các châu lục trên thế giới.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.