Dân số trung bình của toàn thế giới năm 2015 là 7102 triệu người. Năm đó tỉ lệ sinh là 22% tỉ lệ tử là 9%. Như vậy, dân số thế giới sẽ tăng thêm khoảng bao nhiêu:


Câu 60905 Vận dụng cao

Dân số trung bình của toàn thế giới năm 2015 là 7102 triệu người. Năm đó tỉ lệ sinh là 22% tỉ lệ tử là 9%. Như vậy, dân số thế giới sẽ tăng thêm khoảng bao nhiêu:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng công thức: Dn = Do (1+Tg)^n (trong đó: Dn là số năm cần tính, Do là dân số năm gốc, n là số năm, Tg là tỉ suất gia tăng tự nhiên.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.