Cho bảng số liệu Để thể hiện sản lượng lương thực và số dân của một số nước trên thế giới năm 2014, biểu đồ thích hợp nhất là:


Câu 60914 Vận dụng

Cho bảng số liệu

Để thể hiện sản lượng lương thực và số dân của một số nước trên thế giới năm 2014, biểu đồ thích hợp nhất là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Chú ý bảng số liệu và yêu cầu đề bài.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.