Cho bảng số liệu: Nhận xét nào sau đây là đúng về tình hình phân bố dân cư thế giới?


Câu 60915 Vận dụng cao

Cho bảng số liệu:

Nhận xét nào sau đây là đúng về tình hình phân bố dân cư thế giới?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Chú ý sự thay đổi của số liệu các châu lục.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.