Cho bảng số liệu Các nước có bình quân lương thực theo đầu người năm 2014 cao hơn mức bình quân chung của thế giới là:


Câu 60919 Vận dụng cao

Cho bảng số liệu

Các nước có bình quân lương thực theo đầu người năm 2014 cao hơn mức bình quân chung của thế giới là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tính bình quân lương thực theo đầu người của các nước.

Xem lời giải

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.