Hỗn hợp tecmit dùng để hàn những chỗ vỡ, mẻ của đường tàu hỏa là


Câu 60983 Nhận biết

Hỗn hợp tecmit dùng để hàn những chỗ vỡ, mẻ của đường tàu hỏa là


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Công thức hỗn hợp tecmit được học trong phần ứng dụng của nhôm

Xem lời giải

...