Thanh MN chiều dài l = 40cm quay đều quanh trục qua A và vuông góc với thanh trong từ trường đều B = 0,25T làm thanh xuất hiện suất điện động cảm ứng E = 0,4V. Tốc độ góc của thanh là:


Câu 6101 Vận dụng

Thanh MN chiều dài l = 40cm quay đều quanh trục qua A và vuông góc với thanh trong từ trường đều B = 0,25T làm thanh xuất hiện suất điện động cảm ứng E = 0,4V.

Tốc độ góc của thanh là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính suất điện động cảm ứng: \(\left| {{e_C}} \right| = \frac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.