Chọn phát biểu đúng? Đơn vị của cường độ điện trường là:


Câu 6109 Nhận biết

Chọn phát biểu đúng? Đơn vị của cường độ điện trường là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.