Cho các sự kiện: 1. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời. 2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời. 3. Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. 4. Chính phủ liên hiệp kháng chiến ra đời. Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian xuất hiện.


Câu 61099 Nhận biết

Cho các sự kiện:

1. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời.

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời.

3. Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

4. Chính phủ liên hiệp kháng chiến ra đời.

Hãy sắp xếp các sự kiện trên theo trình tự thời gian xuất hiện.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Liên hệ kiến thức đã học về quá trình xây dựng chính quyền của Việt Nam để trả lời.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.