Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm?


Câu 6112 Thông hiểu

Đại lượng nào dưới đây không liên quan đến cường độ điện trường của một điện tích điểm Q tại một điểm?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức xác định cường độ điện trường tại một điểm:

\(E = k\frac{{\left| Q \right|}}{{\varepsilon .{r^2}}}\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.