Phát biểu nào sau đây là không đúng?


Câu 6115 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây là không đúng?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.