Phát biểu nào sau đây về tính chất của các đường sức điện là không đúng?


Câu 6118 Thông hiểu

Phát biểu nào sau đây về tính chất của các đường sức điện là không đúng?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.