Nội dung nào không nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939?


Câu 61184 Nhận biết

Nội dung nào không nằm trong nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung của Hội nghị Trung ương Đảng tháng 11/1939 để trả lời.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.