Một người đi quãng đường dài (1,5km ) với vận tốc (10m/s ). Thời gian để người đó đi hết quãng đường là:


Câu 61476 Vận dụng

Một người đi quãng đường dài \(1,5km\) với vận tốc \(10m/s\). Thời gian để người đó đi hết quãng đường là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính vận tốc \(v = \dfrac{s}{t}\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.