Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian về việc thực hiện xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn dốt và khó khăn về tài chính của ta sau Cách mạng tháng Tám: (1) Cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội. (2) Quốc hội cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước (3) Hồ Chủ Tịch kí sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ. (4) Quốc hội thông qua Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.


Câu 61764 Nhận biết

Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian về việc thực hiện xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn dốt và khó khăn về tài chính của ta sau Cách mạng tháng Tám:

(1) Cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội.

(2) Quốc hội cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước

(3) Hồ Chủ Tịch kí sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ.

(4) Quốc hội thông qua Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào các biện pháp giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn tài chính, sắp xếp.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.