banner redirect homepage

Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian về việc thực hiện xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn dốt và khó khăn về tài chính của ta sau Cách mạng tháng Tám: (1) Cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội. (2) Quốc hội cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước (3) Hồ Chủ Tịch kí sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ. (4) Quốc hội thông qua Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.


Câu 61764 Nhận biết

Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian về việc thực hiện xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn dốt và khó khăn về tài chính của ta sau Cách mạng tháng Tám:

(1) Cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội.

(2) Quốc hội cho lưu hành tiền Việt Nam trong cả nước

(3) Hồ Chủ Tịch kí sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ.

(4) Quốc hội thông qua Hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào các biện pháp giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn tài chính, sắp xếp.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.