Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp các este no đơn chức mạch hở. Sản phẩm thu được dẫn vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng dung dịch giảm 3,8g. Khối lượng kết tủa tạo ra là:


Câu 619 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp các este no đơn chức mạch hở. Sản phẩm thu được dẫn vào bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng dung dịch giảm 3,8g. Khối lượng kết tủa tạo ra là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Đốt cháy este no đơn chức mạch hở CnH2nO2${n_{C{O_2}}} = {n_{{H_2}O}}$ 

- Tính số mol CO2

$\Delta m \downarrow {\text{ }} = {\text{ }}m \downarrow -{\text{ }}{m_{C{O_2}}}-{\text{ }}{m_{{H_2}O}} =  > {n_{C{O_2}}}$

- Tính khối lượng kết tủa:${n_{CaC{O_3}}}{\text{ }} = {\text{ }}{n_{C{O_2}}}$

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.