Tìm tham số m để tổng các nghiệm của phương trình sau đạt giá trị nhỏ nhất (1 + [ (2(x^2) - m( (m + 1) )x - 2) ](.2^(1 + mx - (x^2))) = ( ((x^2) - mx - 1) )(.2^(mx( (1 - m) ))) + (x^2) - (m^2)x ).


Câu 61902 Vận dụng cao

Tìm tham số m để tổng các nghiệm của phương trình sau đạt giá trị nhỏ nhất \(1 + \left[ {2{x^2} - m\left( {m + 1} \right)x - 2} \right]{.2^{1 + mx - {x^2}}} = \left( {{x^2} - mx - 1} \right){.2^{mx\left( {1 - m} \right)}} + {x^2} - {m^2}x\).


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Sử dụng tính đơn điệu của hàm số.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.