Cho (0 <= x <= 2020 ) và ((log _2)( (2x + 2) ) + x - 3y = (8^y) ). Có bao nhiêu cặp số (( (x;y) ) ) nguyên thỏa mãn các điều kiện trên?


Câu 61907 Vận dụng

Cho \(0 \le x \le 2020\) và \({\log _2}\left( {2x + 2} \right) + x - 3y = {8^y}\). Có bao nhiêu cặp số \(\left( {x;y} \right)\) nguyên thỏa mãn các điều kiện trên?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Sử dụng tính đơn điệu của hàm số để đánh giá nghiệm.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.