Cho (I = _0^1 (( (x + căn ((x^2) + 15) ) ))  = a + bln 3 + cln 5 ) với (a,b,c thuộc mathbb(Q) ). Tính tổng (a + b + c ).


Câu 61909 Vận dụng

Cho \(I = \int\limits_0^1 {\left( {x + \sqrt {{x^2} + 15} } \right)dx}  = a + b\ln 3 + c\ln 5\) với \(a,b,c \in \mathbb{Q}\). Tính tổng \(a + b + c\).


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Khi tính tích phân \(\int\limits_0^1 {\dfrac{1}{{\sqrt {{x^2} + 15} }}dx} \), ta đặt \(x + \sqrt {{x^2} + 15}  = t\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.