Trong không gian (Oxyz ), gọi (Delta ) là đường thẳng đi qua (M( (0;0;2) ) ) và song song với mặt phẳng (( P ):x + y + z + 3 = 0 ) sao cho khoảng cách từ (A( (5;0;0) ) ) đến đường thẳng (Delta ) nhỏ nhất. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng (Delta ) là


Câu 61919 Vận dụng

Trong không gian \(Oxyz\), gọi \(\Delta \) là đường thẳng đi qua \(M\left( {0;0;2} \right)\) và song song với mặt phẳng \(\left( P \right):x + y + z + 3 = 0\) sao cho khoảng cách từ \(A\left( {5;0;0} \right)\) đến đường thẳng \(\Delta \) nhỏ nhất. Một vectơ chỉ phương của đường thẳng \(\Delta \) là


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.