Cho tứ diện gần đều (ABCD ), biết (AB = CD = 5,AC = BD = căn (34) ,AD = BC = căn (41) ). Tính sin của góc giữa hai đường thẳng (AB ) và (CD ).


Câu 61921 Vận dụng

Cho tứ diện gần đều \(ABCD\), biết \(AB = CD = 5,AC = BD = \sqrt {34} ,AD = BC = \sqrt {41} \). Tính sin của góc giữa hai đường thẳng \(AB\) và \(CD\).


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.