Cho hàm số (y = f( x ) ) có đạo hàm liên tục trên ( mathbb(R) ) và đồ thị hàm số (y = f( x ) ) như hình vẽ bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số (y = (2019^(f( (f( x ) - 1) ))) ).


Câu 61924 Vận dụng cao

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đạo hàm liên tục trên \(\mathbb{R}\) và đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) như hình vẽ bên. Tìm số điểm cực trị của hàm số \(y = {2019^{f\left( {f\left( x \right) - 1} \right)}}\).


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Xác định số điểm mà đạo hàm đổi dấu của hàm số \(y = {2019^{f\left( {f\left( x \right) - 1} \right)}}\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.