Trong không gian (Oxyz ), cho điểm (S( ( - 2;1; - 2) ) ) nằm trên mặt cầu (( S ):(x^2) + (y^2) + (z^2) = 9 ). Từ điểm (S ) kẻ ba dây cung (SA,SB,SC ) với mặt cầu (( S ) ) có độ dài bằng nhau và đôi một tạo với nhau góc ((60^0) ). Dây cung (AB ) có độ dài bằng:


Câu 61925 Vận dụng cao

Trong không gian \(Oxyz\), cho điểm \(S\left( { - 2;1; - 2} \right)\) nằm trên mặt cầu \(\left( S \right):{x^2} + {y^2} + {z^2} = 9\). Từ điểm \(S\) kẻ ba dây cung \(SA,SB,SC\) với mặt cầu \(\left( S \right)\) có độ dài bằng nhau và đôi một tạo với nhau góc \({60^0}\). Dây cung \(AB\) có độ dài bằng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Gọi h là chiều cao của hình chóp, a là độ dài cạnh bên của hình chóp. Ta có: \(R = \dfrac{{{a^2}}}{{2h}}\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.