Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) của nhân dân Việt Nam góp phần thay đổi bản đồ chính trị thế giới vì đã


Câu 61988 Vận dụng

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) của nhân dân Việt Nam góp phần thay đổi bản đồ chính trị thế giới vì đã


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Phân tích phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai, liên hệ ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Việt Nam.

Phân tích, đánh giá.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.