Một mẫu nước cứng chứa các ion : Mg2+ , Ca2+ , Cl- , SO42-. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là


Câu 62131 Thông hiểu

Một mẫu nước cứng chứa các ion : Mg2+ , Ca2+ , Cl- , SO42-. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Để làm mềm nước cứng thì cần kết tủa hết 2 ion Mg2+ , Ca2+

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.