Thể tích khí Cl2 (đktc) cần dùng để phản ứng hết với 7,8 gam Crom


Câu 62233 Thông hiểu

Thể tích khí Cl2 (đktc) cần dùng để phản ứng hết với 7,8 gam Crom


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tính theo PTHH: 2Cr   +  3Cl\(\buildrel {{t^0}} \over\longrightarrow \) 2CrCl3

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.