Dung dịch glucozơ và saccarozơ đều có tính chất hóa học chung là:


Câu 62354 Thông hiểu

Dung dịch glucozơ và saccarozơ đều có tính chất hóa học chung là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Trong cấu tạo của glucozơ và saccarozơ đều có nhiều nhóm –OH kề nhau => có chung tính chất hóa học của ancol đa chức

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.