Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở X thấy thể tích khí O2 cần dùng gấp 1,25 lần thể tích CO2 tạo ra. Số lượng công thức cấu tạo của X là


Câu 62397 Vận dụng

Đốt cháy hoàn toàn este no, đơn chức, mạch hở X thấy thể tích khí O2 cần dùng gấp 1,25 lần thể tích CO2 tạo ra. Số lượng công thức cấu tạo của X là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Gọi công thức của este no, đơn chức, mạch hở là: CnH2nO2: 1 mol

CnH2nO2 + (3n-2)/2O2 → nCO2 + nH2O

1→           0,5(3n-2 ) → n                        (mol)

Ta có:

\({{{V_{{O_2}}}} \over {{V_{C{O_2}}}}} = 1,25 \Rightarrow {{0,5(3n - 2)} \over n} = 1,25 \Rightarrow n = ?\)

=> CTPT của este, từ đó viết được CTCT

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.