Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế khí Y: Khí Y là


Câu 62501 Thông hiểu

Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế khí Y:

Kết quả hình ảnh cho Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế khí c2h2,ch4

Khí Y là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Viết PTHH CaC2 và Al4C3 với H2o để xác định được hỗn hợp khí X

Sau đó xét xem khí X qua dd Br2 thì khí nào có pư với dd Br2 sẽ bị giữ lại, khí không có phản ứng với Br2 sẽ thoát ra. Khí thoát ra đó chính là khí Y

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.