Kí hiệu P trong phép lai là gì?


Câu 626 Nhận biết

Kí hiệu P trong phép lai là gì?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...