Cho hàm số (y = f( x ) ) có bảng biến thiên như sau Biết f( 0 ) = (7)(6), giá trị lớn nhất của (m ) để phương trình ((e^(2(f^3)( x ) - ((13))(2)(f^2)( x ) + 7f( x ) + (3)(2))) = m ) có nghiệm trên đoạn ([ (0; ,2) ] ) là


Câu 62710 Vận dụng cao

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có bảng biến thiên như sau

Biết $f\left( 0 \right) = \dfrac{7}{6}$, giá trị lớn nhất của \(m\) để phương trình \({e^{2{f^3}\left( x \right) - \dfrac{{13}}{2}{f^2}\left( x \right) + 7f\left( x \right) + \dfrac{3}{2}}} = m\) có nghiệm trên đoạn \(\left[ {0;\,2} \right]\) là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Lấy \(\ln \) hai vế rồi xét hàm số vế trái trên đoạn \(\left[ {0;2} \right]\).

- Tìm điều kiện để bài toán thỏa dựa vào tương giao đồ thị và suy ra giá trị \(m\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.