Biểu hiện sinh trưởng của vi sinh vật ở pha cân bằng là:


Câu 62756 Thông hiểu

Biểu hiện sinh trưởng của vi sinh vật ở pha cân bằng là:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.