Cho hình chóp (S. ,ABC ) có (AB = AC = 4, ,BC = 2, ,SA = 4căn 3 ), (góc (SAB) = góc (SAC) = 30^0 ). Tính thể tích khối chóp (S. ,ABC. )


Câu 62836 Vận dụng

Cho hình chóp \(S.\,ABC\) có \(AB = AC = 4,\,BC = 2,\,SA = 4\sqrt 3 \), \(\widehat {SAB} = \widehat {SAC} = 30^0\). Tính thể tích khối chóp \(S.\,ABC.\)


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

- Gọi \(M\) là trung điểm của \(BC\), dựng chiều cao hình chóp.

- Tính diện tích đáy và chiều cao suy ra thể tích \(V = \dfrac{1}{3}Sh\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.