Giả sử (lim (u_n) = L ). Khi đó:


Câu 6294 Nhận biết

Giả sử \(\lim {u_n} = L\). Khi đó:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Giới hạn của dãy số Luyện Ngay

Giới hạn của dãy số - ĐGNL Hà NộiLuyện Ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.