Giả sử (lim (u_n) = L,lim (v_n) = M ). Chọn mệnh đề đúng:


Câu 6297 Thông hiểu

Giả sử \(\lim {u_n} = L,\lim {v_n} = M\). Chọn mệnh đề đúng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sử dụng quy tắc tính giới hạn hữu hạn.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.