Cho các dãy số ((u_n) = (1)(n),n >= 1 ) và ((v_n) = (n^2),n >= 1 ). Khi đó:


Câu 6306 Thông hiểu

Cho các dãy số \({u_n} = \dfrac{1}{n},n \ge 1\) và \({v_n} = {n^2},n \ge 1\). Khi đó:


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.