Một điện tích điểm Q = - 2.10-7 C, đặt tại điểm A trong môi trường có hằng số điện môi (epsilon = 2 ). Véc tơ cường độ điện trường ( overrightarrow E )  do điện tích Q gây ra tại điểm B với AB = 6 cm có


Câu 6309 Vận dụng

Một điện tích điểm Q = - 2.10-7 C, đặt tại điểm A trong môi trường có hằng số điện môi \(\varepsilon = 2\). Véc tơ cường độ điện trường \(\overrightarrow E \)  do điện tích Q gây ra tại điểm B với AB = 6 cm có


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Vận dụng phương pháp xác định phương, chiều của cường độ điện trường

+ Áp dụng biểu thức xác định cường độ điện trường E: \(E = k\dfrac{{\left| Q \right|}}{{\varepsilon .{r^2}}}\)

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.