Cho hàm số (y = f( x ) ) có đồ thị như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m ) để phương trình (f( x ) = (log _2)m ) có hai nghiệm phân biệt.


Câu 63254 Vận dụng

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) có đồ thị như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số \(m\) để phương trình \(f\left( x \right) = {\log _2}m\) có hai nghiệm phân biệt.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) và đường thẳng \(y = {\log _2}m\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.