Hàm số (y = (log _a)x ) và (y = (log _b)x ) có đồ thị như hình vẽ bên: Đường thẳng (y = 3 ) cắt hai đồ thị tại các điểm có hoành độ ((x_1), , ,(x_2). ) Biết rằng ((x_2) = 2(x_1), ) giá trị của ((a)(b) ) bằng:


Câu 63316 Thông hiểu

Hàm số \(y = {\log _a}x\) và \(y = {\log _b}x\) có đồ thị như hình vẽ bên:

Đường thẳng \(y = 3\) cắt hai đồ thị tại các điểm có hoành độ \({x_1},\,\,{x_2}.\) Biết rằng \({x_2} = 2{x_1},\) giá trị của \(\dfrac{a}{b}\) bằng:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào đồ thị hàm số, xác định các giá trị của \({x_1},\,{x_2}\) theo \(a\) và \(b.\)  Từ đó tính giá trị của \(\dfrac{a}{b}.\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.