Cho hình hộp chữ nhật (ABCD.A'B'C'D' ) có (AB = a, , ,AD = 2a, ,AC' = căn 6 a. ) Thể tích khối hộp chữ nhật (ABCD.A'B'C'D' ) bằng:


Câu 63317 Nhận biết

Cho hình hộp chữ nhật \(ABCD.A'B'C'D'\) có \(AB = a,\,\,AD = 2a,\,AC' = \sqrt 6 a.\) Thể tích khối hộp chữ nhật \(ABCD.A'B'C'D'\) bằng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Công thức tính thể tích khối hộp chữ nhật \(ABCD.A'B'C'D'\) là: \(V = AA'.AB.AD.\)

Xem lời giải

...