Có bao nhiêu số nguyên (a thuộc ( ( - 2019;2019) ) ) để phương trình ((1)((ln ( (x + 5) ))) + (1)(((3^x) - 1)) = x + a ) có hai nghiệm phân biệt?


Câu 63341 Vận dụng

Có bao nhiêu số nguyên \(a \in \left( { - 2019;2019} \right)\) để phương trình \(\dfrac{1}{{\ln \left( {x + 5} \right)}} + \dfrac{1}{{{3^x} - 1}} = x + a\) có hai nghiệm phân biệt?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) Cô lập \(m\), đưa phương trình về dạng \(a = f\left( x \right)\).

+) Số nghiệm của phương trình \(a = f\left( x \right)\) là số giao điểm của đồ thị hàm số \(y = a\) và \(y = f\left( x \right)\).

+) Lập BBT hàm số \(y = f\left( x \right)\) và kết luận

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.