Cho hình hộp (ABCD.A'B'C'D' ) có thể tích bằng (V ). Gọi (M, , ,N, , ,P, , ,Q, , ,E, , ,F ) lần lượt là tâm các hình bình hành (ABCD, , ,A'B'C'D', , ,ABB'A', , ,BCC'B', , ,CDD'C', , ,DAA'D' ). Thể tích khối đa diện có các đỉnh (M, , ,P, , ,Q, , ,E, , ,F, , ,N ) bằng:


Câu 63345 Vận dụng

Cho hình hộp \(ABCD.A'B'C'D'\) có thể tích bằng \(V\). Gọi \(M,\,\,N,\,\,P,\,\,Q,\,\,E,\,\,F\) lần lượt là tâm các hình bình hành \(ABCD,\,\,A'B'C'D',\,\,ABB'A',\,\,BCC'B',\,\,CDD'C',\,\,DAA'D'\). Thể tích khối đa diện có các đỉnh \(M,\,\,P,\,\,Q,\,\,E,\,\,F,\,\,N\) bằng:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Đặc biệt hóa, coi \(ABCD.A'B'C'D'\) là khối lập phương cạnh bằng .

Sử dụng công thức tính nhanh thể tích khối bát diện đều cạnh \(a\) là \(V = \dfrac{{{a^3}\sqrt 2 }}{3}\).

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.