Xét các số phức (z, , ,w ) thỏa mãn (<=ft| z right| = 2, , ,<=ft| (iw - 2 + 5i) right| = 1 ). Giá trị nhỏ nhất của (<=ft| ((z^2) - wz - 4) right| ) bằng:


Câu 63347 Vận dụng cao

Xét các số phức \(z,\,\,w\) thỏa mãn \(\left| z \right| = 2,\,\,\left| {iw - 2 + 5i} \right| = 1\). Giá trị nhỏ nhất của \(\left| {{z^2} - wz - 4} \right|\) bằng:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.