Đáp án nào sau đây là sai: Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi:


Câu 6357 Thông hiểu

Đáp án nào sau đây là sai: Suất điện động tự cảm có giá trị lớn khi:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức xác định suất điện động tự cảm: \({e_{tc}} =  - L\frac{{\Delta i}}{{\Delta t}}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.