Đáp án nào sau đây là sai: Hệ số tự cảm của ống dây:


Câu 6358 Thông hiểu

Đáp án nào sau đây là sai: Hệ số tự cảm của ống dây:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Xem lí thuyết phần II

+ Vận dụng biểu thức xác định hệ số tự cảm

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.