Một ống dây dài (l = 30cm ) gồm (N = 1000 ) vòng dây, đường kính mỗi vòng dây (d = 8cm ) có dòng điện với cường độ (i = 2A ). Từ thông qua mỗi vòng dây là:


Câu 6360 Vận dụng

 Một ống dây dài \(l = 30cm\) gồm \(N = 1000\) vòng dây, đường kính mỗi vòng dây \(d = 8cm\) có dòng điện với cường độ \(i = 2A\). Từ thông qua mỗi vòng dây là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

+ Áp dụng biểu thức tính hệ số tự cảm: \(L = 4\pi {.10^{ - 7}}\frac{{{N^2}}}{l}S\)

+Vận dụng biểu thức: \(\Phi  = Li\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.