Tìm một số khác 0 biết rằng bình phương của nó bằng năm lần lập phương của số ấy.


Câu 63665 Vận dụng

Tìm một số khác 0 biết rằng bình phương của nó bằng năm lần lập phương của số ấy.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Sử dụng phương pháp đặt nhân tử chung để phân tích đa thức thành nhân tử.

+ Đưa về dạng \(A.B = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}A = 0\\B = 0\end{array} \right.\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung Luyện Ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.