Cho mạch điện như hình vẽ, (L = 1H;E = 12V;r = 0 ), điện trở của biến trở là (10ôm ). Điều chỉnh biến trở để trong 0,1s điện trở của biến trở giảm còn (5ôm ). Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây trong khoảng thời gian trên có giá trị:


Câu 6367 Vận dụng

Cho mạch điện như hình vẽ, \(L = 1H;E = 12V;r = 0\), điện trở của biến trở là \(10\Omega \). Điều chỉnh biến trở để trong 0,1s điện trở của biến trở giảm còn \(5\Omega \).

Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống dây trong khoảng thời gian trên có giá trị:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức xác định suất điện động cảm ứng: \(\left| {{e_{tc}}} \right| = L\left| {\frac{{\Delta i}}{{\Delta t}}} \right|\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.